Domov |  Obchodné podmienky |  Dodanie a platba |  Reklamácie |  Kontakt |  Ochrana osobných údajov |  Ako nakupovať Registrácia |  Prihlásenie RSS kanál
Korálkovo
SlovenskýAnglickýNemecký
Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
Hľadať produkt
Akciové produkty
Novinky
BIŽUTÉRIA
KORÁLKY
Kabošony
PRÍVESKY
Bižutérne komponenty
ColourPlast
Modelovacia hmota (Fimo)
Látkový list
Modistické dutinky
Navliekací materiál
Darčekové balenia
Náušnicove poistky
Ihly
Náradie
Rôzne

 Novinky e-mailom
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
6737
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou Koralkovo, s. r. o. so sídlom Slnečná 11, 90045
Malinovo, IČO: 45 580 341 DIČ:20230446102, firma zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Košice
I ako predávajúcim prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.koralkovo.sk a zákazníkmi -
kupujúcimi.
Kupujúcim sa rozumie osoba (fyzická, alebo právnická), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala
elektronickú objednávku prostredníctvom portálu www.koralkovo.sk
Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných
podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb
u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.
Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@koralkovo.sk
dnajajrehova@gmail.com
telefon: 0907405388
poštová adresa: Slnečná 11, 900 45 Malinovo
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Slovenská sporitelňa SK8109000000000660070450
IBAN: SK8109000000000660070450
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
Objednávať tovar je možné iba on-line priamo na stránkach elektronického obchodu www.koralkovo.sk 24
hodín denne. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v
internetovom objednávkovom formulári.
Kupujúci vyplní: celé meno, adresu poprípade dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Všetky tieto údaje slúžia len na potvrdenie a zaslanie objednávky.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a
potvrdí prijatie objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne telefonické potvrdenie, a to
také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automatické
potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).
Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Odoslaním záväznej
objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. Minimálny odber tovaru nie je
stanovený.
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania, poprípade
po dohode kým nie je stav objednávky "odoslané".

Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
· druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania
objednávky
· vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
· tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne vyplneným formulárom kupujúcim
· za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
· za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
· zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania
objednávky
· objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť
predávajúcemu

Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho
realizované v čo najkratšom termíne od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar zvyčajne expedujeme
obratom, najneskôr však do 10 pracovných dní od prijatia objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie
objednaného tovaru na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál faktúry.


Poštovné a balné
Pri platbe na dobierku účtuje predávajúci poštovné a balné 2,60 € (75,30 Sk), tovar bude zaslaný I.
triedou.
Pri platbe vopred na účet, účtuje predávajúci poštovné a balné 1,60 € (45,20 Sk), tovar bude
zaslaný I. triedou Pri platbe kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo svojej objednávky.
Pri objednávke nad 50 € je poštovné a balné poskytované zdarma v rámci územia celej Slovenskej
republiky.
Doručovanie tovaru do zahraničia je možné po individuálnom dojednaní. Cena a forma dopravy mimo
územia SR bude vždy upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Reklamácie
Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo.
Predávajúci zodpovedá v záručnej lehote 24 mesiacov.
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii
kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis
závady.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci
povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci
zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o
škode.
Nenesieme zodpovednosť za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom, ani za dôsledky spôsobené
oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a
neprekonateľnou prekážkou.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach,
ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku
živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok

Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č.
22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:
uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese
http://www.koralkovo.sk.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Korálkovo
s.r.o. IČO: 45580341 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári,
objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov
počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:
registrácie užívateľov
vedenia databázy registrovaných užívateľov,
spracovania objednávok,
informovania užívateľov o stave objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite
emailom na info@koralkovo.sk
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12
mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.
Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne
zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po
tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.
Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom,
ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných
dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a
zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a
nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe
písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

 Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Hľadať produkt
 Aktualizácia
Posledná aktualizácia 15.02.2024.
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© Koralkovo s.r.o. 2016, 42
TOPlist TOPlist
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok