Home |  Terms and Conditions |  Delivery and payment |  Complaints |  Contact |  Privacy |  How to Buy Registration |  Login RSS kanál
Korálkovo
shopping basket
0 pc 0.00 EUR
   Login   Products   Papers   Your profile   Cart   Contact   Main   Assistance 
Product search
Reduction products
News
BIŽUTÉRIA
KORÁLKY
Kabošony
PRÍVESKY
Bižutérne komponenty
ColourPlast
Modelovacia hmota (Fimo)
Látkový list
Modistické dutinky
Navliekací materiál
Darčekové balenia
Náušnicove poistky
Ihly
Náradie
Rôzne

 Newsletter
For removal or revocation receive our newsletter please fill in your e-mail:
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou Koralkovo, s. r. o. so sídlom Slnečná 11, 90045 Malinovo, IČO: 45 580 341 DIČ:20230446102, firma zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Košice I ako predávajúcim prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.koralkovo.sk a zákazníkmi - kupujúcimi.
Kupujúcim sa rozumie osoba (fyzická, alebo právnická), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom portálu www.koralkovo.sk
 Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@koralkovo.sk
          dnajajrehova@gmail.com
telefon: 0907405388
poštová adresa: Slnečná 11, 900 45 Malinovo
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Slovenská sporitelňa SK8109000000000660070450
IBAN: SK8109000000000660070450
BIC (SWIFT): GIBASKBX
 Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
Objednávať tovar je možné iba on-line priamo na stránkach elektronického obchodu www.koralkovo.sk 24 hodín denne. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári.
Kupujúci vyplní: celé meno, adresu poprípade dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Všetky tieto údaje slúžia len na potvrdenie a zaslanie objednávky.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a potvrdí prijatie objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne telefonické potvrdenie, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automatické potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).
 Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Odoslaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. Minimálny odber tovaru nie je stanovený.
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania, poprípade po dohode kým nie je stav objednávky "odoslané".
 
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať:

· druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
· vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
· tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne vyplneným formulárom kupujúcim
· za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
· za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou

 
 Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:

· zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
· objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu

 

 Shopping basket
shopping basket

Your cart contains no items.
Product search
 Update
Last update 20.07.2022.
ABOUT US
USEFUL INFORMATION
Quickly top
SUPPORT PAYMENTS
© Koralkovo s.r.o. 2016, 42
TOPlist TOPlist
This website uses cookies. By continuing to browse this website you without changing the settings of your web browser to accept cookies to use cookies.
For more information about our cookies and their use.  Ok